Amsterdam Museum

sm_amsterdam.jpg

Innovatief stadsmuseum

Het Amsterdam Museum, opgericht in 1926, nodigt als innovatief stadsmuseum bewoners en bezoekers van Amsterdam uit om mede-eigenaar te worden van onze stad – een metropool in het klein. Dat doet het Amsterdam Museum door de stad te vieren, maar ook door de mindere kanten bespreekbaar te maken en te onderzoeken wat beter kan.

 

Historische en hedendaagse verhalen

Het Amsterdam Museum presenteert tentoonstellingen over een breed spectrum aan stedelijke onderwerpen. Hierin wordt kennis gedeeld, kunst en erfgoed getoond, en relevante verhalen – van vroeger, nu en de toekomst verteld.  Historische en hedendaagse verhalen die de stad maken tot wat ze is, in al haar gedaantes. Dit doet het Amsterdam Museum op de museale locaties in de historische binnenstad – het Burgerweeshuiscomplex, Museum Willet-Holthuysen en in de Hermitage. En ook samen met partners op locaties in stadsdelen als Nieuw-West, Zuidoost en Noord.

 

Inclusieve Amsterdam-collectie

Als Amsterdam Museum beheren, onderzoeken en ontsluiten we de ruim 100.000 objecten in onze collectie kunst en erfgoed. Het museum beheert deze collectie, die grotendeels in eigendom is van de stad Amsterdam en daarmee ook van haar bewoners, zodat die duurzaam beschikbaar blijft als bron voor nieuwe presentaties, onderzoek en inspiratie. Ook zet het museum actief in op het uitbreiden van de collectie door middel van co-creatie en participatieve verzamelprojecten, waarbij immaterieel erfgoed en digitaal verzamelde verhalen een groeiende rol spelen. Daarnaast staat opdrachtgeverschap aan hedendaagse makers centraal. Door de collectie op die manier uit te breiden, biedt het Amsterdam Museum nieuwe perspectieven op de bestaande collectie en wordt er gewerkt aan een inclusieve Amsterdam-collectie voor de huidige museumbezoekers, met aandacht voor toekomstige generaties.

 

Droom Amsterdam Museum: Samen met de stad de verhalen van nu verzamelen
In het project Collecting the City verzamelen we samen met inwoners en liefhebbers verhalen uit de stad van nu. De verzamelde verhalen worden gedocumenteerd en vormen de basis voor de uitbreiding van de museale collectie van het Amsterdam Museum. Dit doen we omdat we inzien dat geschiedenis een dynamisch proces is waarin het heden verstrengeld is met het verleden. We dromen ervan de geschiedschrijving continu te herschrijven, nuanceren, actualiseren en bevragen, zodat nieuw erfgoed wordt gevormd en bewaard voor latere generaties. Met het prijzengeld maken we een fysieke presentatie van alle nieuwe verhalen over de stad.

 

 

(c)-Foto-Amsterdam-Museum,-Jeroen-Oerlemans.jpg
(c)-Foto-Amsterdam-Museum,-Rebekka-Mell-2.jpg
gouden_koets_op_binnenplaats_amsterdam_museum_foto_monique_vermeulen.jpg()(523A7A856899F92E3265406115491847).jpg

Amsterdam Museum

Kalverstraat 92

1012 PH Amsterdam

info@amsterdammuseum.nl

Amsterdam Museum

Logo-adammuseum.jpg

Vorige winnaars